+31 (0) 512 33 44 44 info@stertil.nl

Disclaimer Stertil Group

Stertil besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.Stertil alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De informatie op deze website, evenals het afdrukken van delen, dient alleen voor persoonlijk gebruik, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen met Stertil. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stertil verboden. Kennisnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. 

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Stertil en de aan haar gelieerde bedrijven en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.